0 4mm bằng bao nhiêu m

milimet là đơn vị độ dài trong hệ mét, bằng một phần nghìn mét, là đơn vị chiều dài cơ sở SI. Vì vậy, có hàng ngàn mm trong một mét. Có mười milimet trong một centimet.

Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vịmilimetmm

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

Metric system SI

bảng chuyển đổi

milimetmétmilimetmét1≡ 0.0016≡ 0.0062≡ 0.0027≡ 0.0073≡ 0.0038≡ 0.0084≡ 0.0049≡ 0.0095≡ 0.00510≡ 0.01

Để chuyển đổi Milimet - Mét

Milimet

Để chuyển đổi

công cụ chuyển đổi Mét sang Milimet Dễ dàng chuyển đổi Milimet (mm) sang (m) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Milimet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Milimet ) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (m)

Kết quả chuyển đổi giữa Milimet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Milimet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Milimet *0.001

Để chuyển đổi Milimet sang ...

 • ...Mét [mm > m]
 • ...Kilomét [mm > km]
 • ...Feet [mm > ft]
 • ...Centimet [mm > cm]
 • ...Inch [mm > in]
 • ...Yard [mm > yd]
 • ...Hectomét [mm > hm]
 • ...Décimét [mm > dm]
 • ...Dặm [mm > mi]

Công cụ chuyển đổi 200 Milimet sang Mét ?

200 Milimet bằng 0,2000 Mét [mm > m]0

Công cụ chuyển đổi 500 Milimet sang Mét ?

500 Milimet bằng 0,5000 Mét [mm > m]1

Công cụ chuyển đổi 1000 Milimet sang Mét ?

1.000 Milimet bằng 1,0000 Mét [mm > m]2

Công cụ chuyển đổi 2000 Milimet sang Mét ?

2.000 Milimet bằng 2,0000 Mét [mm > m]3

Công cụ chuyển đổi 10000 Milimet sang Mét ?

10.000 Milimet bằng 10,0000 Mét [mm > m]4

Quy đổi từ Mm sang M

Ngo Thinh2022-01-14T15:19:53+07:00

(Last Updated On: 14/01/2022 by Lytuong.net)
Cách đổi milimet ra mét

1 mm bằng 0,001 m:

1 mm = 0,001 m

Khoảng cách d đơn vị mét (m) bằng khoảng cách d đơn vị milimét (mm) chia cho 1000:

d (m) = d (mm) / 1000

Ví dụ:

+ Chuyển đổi 30 mm ra m:

d (m) = 30 / 1000 = 0,03 m

+ 200mm bằng bao nhiêu m?

d (m) = 200 / 1000 = 0,2 m

Bảng chuyển đổi từ milimét sang met

Milimét (mm)Mét (m)0,01 mm0,00001 m0,1 mm0,0001 m1 mm0,001 m2 mm0,002 m3 mm0,003 m4 mm0,004 m5 mm0,005 m6 mm0,006 m7 mm0,007 m8 mm0,008 m9 mm0,009 m10 mm0,01 m20 mm0,02 m30 mm0,03 m40 mm0,04 m50 mm0,05 m60 mm0,06 m70 mm0,07 m80 mm0,08 m90 mm0,09 m100 mm0,1 m1000 mm1 mét

Xem thêm:

 • Quy đổi từ Mm sang Inch
 • Quy đổi từ Mm sang Cm
 • Quy đổi từ Cm sang M (Centimet to Met)
 • Quy đổi từ Feet sang M

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan:

 1. Quy đổi từ M sang Mm
 2. Quy đổi từ Feet sang M (Feet to Mét)
 3. Quy đổi từ M sang Feet (Mét to Feet)
 4. Quy đổi từ M sang Cm

Bài viết trước

Bài viết tiếp theo

Chuyển đổi chiều dài Mét, Mm

Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

Cách quy đổi mn → m

1 Milimét bằng 0.001 Mét:

1 mm = 0.001 m

1 m = 1000 mm

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

1 Milimét = 0.001 Mét10 Milimét = 0.01 Mét2500 Milimét = 2.5 Mét2 Milimét = 0.002 Mét20 Milimét = 0.02 Mét5000 Milimét = 5 Mét3 Milimét = 0.003 Mét30 Milimét = 0.03 Mét10000 Milimét = 10 Mét4 Milimét = 0.004 Mét40 Milimét = 0.04 Mét25000 Milimét = 25 Mét5 Milimét = 0.005 Mét50 Milimét = 0.05 Mét50000 Milimét = 50 Mét6 Milimét = 0.006 Mét100 Milimét = 0.1 Mét100000 Milimét = 100 Mét7 Milimét = 0.007 Mét250 Milimét = 0.25 Mét250000 Milimét = 250 Mét8 Milimét = 0.008 Mét500 Milimét = 0.5 Mét500000 Milimét = 500 Mét9 Milimét = 0.009 Mét1000 Milimét = 1 Mét1000000 Milimét = 1000 Mét