Nghị định 168 năm 2023

Ngày 08/6/2022, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phương án khoán theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước (Nghị định 168).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì Hội nghị, cùng đại diện các Sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị chủ rừng và hộ nhận khoán đã đến dự.

Nghị định 168 năm 2023

Đại diện Chi cục Kiểm lâm ông Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 199,9 nghìn ha có rừng và chưa thành rừng, trong đó 172,7 nghìn ha có rừng (160,9 ngàn ha trong quy hoạch 3 loại rừng, 11,8 ngàn ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng), tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,3%; tài nguyên rừng giữ vai trò rất quan trọng đối với phát triển bền vững của tỉnh, được xem là lá phổi xanh của khu vực Đông Nam Bộ. Trong những năm qua, để phát triển, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất rừng trồng, giữ ổn định diện tích rừng thì một trong những giải pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tỉnh Đồng Nai thực hiện là khoán rừng, đất lâm nghiệp và diện tích mặt nước đặc biệt là diện tích rừng trồng và đất chưa thành rừng quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa thành rừng được khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh là: 27.457,61 ha với 8.168 hộ hoặc nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư (chiếm 13,7% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp). Công tác giao khoán đã tạo nên những chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp khi thu hút được các nguồn lực của toàn xã hội tham gia, góp phần tạo nguồn thu, việc làm cho người dân địa phương. Thực hiện Nghị định số 168, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thẩm định, phê duyệt (trình phê duyệt) Phương án khoán theo Nghị định 168 cho 5 đơn vị chủ rừng: Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai và các Ban quản lý rừng phòng hộ: 600, Tân Phú và Xuân Lộc. Các đơn vị chủ rừng đã rà soát, đánh giá thực hiện các hợp đồng khoán đề ra một số giải pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với các diện tích khoán; đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với diện tích khoán, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm; đa số các cá nhân, hộ nhận khoán thực hiện đúng hợp đồng khoán, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đúng theo phương án sản xuất kinh doanh, quy hoạch ba loại rừng góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Phương án còn một số tồn tại như: tiến độ thực hiện phương án còn chậm; phần lớn các hộ dân sử dụng diện tích đất trong lâm phận của đơn vị chủ rừng được giao quản lý chưa có hợp đồng khoán không hợp tác để lập hợp đồng; tình trạng chuyển nhượng hợp đồng khoán, chuyển nhượng diện tích khoán trái pháp luật có diễn biến phức tạp; nhiều diện tích rừng trồng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ theo các chương trình 327, 661 mật độ cây gỗ lớn còn không đủ theo hợp đồng, chất lượng rừng thấp do cây gỗ lớn bị cây phù trợ, cây công nghiệp, cây ăn quả chèn ép; một số trường hợp cây gỗ lớn bị hủy hoại, rong cành quá mức; việc xử lý cây Keo lai để cây gỗ lớn không bị ảnh hưởng trên diện tích khoán của Khu Bảo tồn và trồng bổ sung cây gỗ lớn theo hợp đồng ở các đơn vị chủ rừng còn chậm và chưa thật sự cương quyết; việc thanh lý hợp đồng khoán, xử lý tài sản trên diện tích khoán khi thanh lý hợp đồng, thu hồi diện tích khoán còn chậm hoặc chưa xử lý được; các vụ vi phạm về xây dựng công trình trên đất nhận khoán chưa được xử lý triệt để (chưa thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm)…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe phần trình bày tham luận của các đơn vị chủ rừng; đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng và các hộ nhận khoán.

Nghị định 168 năm 2023

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Văn Gọi trao đổi, thảo luận với các đại biểu tại Hội nghị.

Nghị định 168 năm 2023

Phó Chi cục trưởng – Phụ trách Chi cục Kiểm lâm Lê Việt Dũng trao đổi, thảo luận với các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh: diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao cho đơn vị chủ rừng quản lý nên không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận khoán; các địa phương phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với tài nguyên đất, tài nguyên rừng theo đúng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ba loại rừng; các đơn vị chủ rừng rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp đồng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên kiểm tra, giám sát diện tích khoán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm; giữ ổn định hiện trạng về nhà và các công trình xây dựng trên đất nhận khoán, không để phát sinh vi phạm mới.

Nghị định 168 năm 2023

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị chủ rừng đẩy nhanh tiến độ xử lý tồn tại về đất đai theo Kế hoạch 16127/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích của đơn vị chủ rừng đủ điều kiện (cấp từng phần). Sở Nông nghiệp và PTNT duy trì công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; hướng dẫn việc xây dựng quy chế phối hợp giữa đơn vị chủ rừng với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ninh Văn Tứ - Chi cục Kiểm lâm