Ty trong tiếng anh nghĩa là gì năm 2024

Phong trào nam nữ bình quyền là nhằm xóa đi khác biệt về giới tính, bởi vậy, thuyết nam nữ bình quyền chẳng nữ tính tí nào.”

Feminism is all about undoing stereotypes about gender, so there's nothing feminine about feminism."

Em có nghĩ tí nào không?

DID YOU EVEN THINK THIS THROUGH?

Tôi đã hỏi: “Vậy nghĩa là ông cho rằng hệ thống không có tí giá trị nào sao?”

I asked, “Then you don’t think there’s any value in having a system?”

Một thứ bé tí tẹo được giấu trong thành phố lớn này

There's a small thing hidden in this big city.

Album cho ra đời 3 đĩa đơn: "Ven Conmigo (Solamente Tú)", "Pero Me Acuerdo De Tí" và "Falsas Esperanzas".

Three singles were released from the album: "Ven Conmigo (Solamente Tú)", "Pero Me Acuerdo de Ti" and "Falsas Esperanzas".

Cuốn sách ‹‹Hồi ký về cuộc viễn du của hạm đội Mỹ sang biển Trung hoa và Nhật bản›› (Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan) viết dưới sự giám sát của Perry nói về một số quan lại Nhật không cưỡng nổi sự thèm muốn nhảy lên ngồi trên một đầu máy xe lửa tí hon mà chưa chắc “chở nổi một em bé lên sáu”.

The Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, compiled under Perry’s supervision, tells about Japanese officials who could not resist jumping on a Lilliputian locomotive that “could hardly carry a child of six years of age.”

Để tôi nghĩ một tí Được rồi

Let me think about that.

Digger, hai con cú tí hon này là ai và sao chúng lại nói chuyện với bữa tối?

Digger, who are these tiny owls and why are they talking to dinner?

Với tất cả sự kính trọng Lawrence, ông không biết tí gì về bố tôi.

All due respect, Lawrence, you don't know shit about my father.

Nó hơi loằng ngằng một tí.

Mom, it's complicated.

Em có nên trang điểm một tí?

Should I put on some makeup?

Chỉ cần để mắt đến chúng tí.

You just have to keep an eye on them.

Làm tí vang chứ hả

Want some champagne?

Thỉnh thoảng tôi cũng chả thích mình đúng một tí nào cả.

Sometimes I hate it when I'm right.

Nhớ lại tí đã nhỉ?

Can we back up just a scootch?

Ra gặp tôi một tí.

What can I do for you?

Tớ sẽ cố đi kiếm tí lửa.

I'm gonna try to get a little fire going.

Hành tinh ngươi bé tí tẹo thế.

Your planet is very small.

Mọi thứ ta thấy đều được tạo ra từ các thứ tí hon, không phân chia được, gọi là nguyên tử.

Everything we see is made up of tiny, indivisible bits of stuff called atoms.

Hơi nhói tí thôi.

Little pinch.

Cậu suýt tí nữa thì chết.

You nearly died.

Tính đến mùa giải 2014–15 chỉ có 4 đội bóng – giải đấu tí hon Central Scottish Welfare League - thi đấu bóng đá thứ Bảy như một mùa giải bình thường.

As of 2017–18 there were only four teams - the tiny Central Scottish Welfare League - playing Saturday football under a regular season.

Mọi việc sẽ khó hơn một tí nữa đấy.

Now, things are gonna get a little bit harder.

Trong phần lớn cuộc đời, Russell nghĩ rằng rất ít khả năng tồn tại một vị Chúa trời, và ông cho rằng tôn giáo chỉ hơn mê tín dị đoan tí chút và mặc dù tôn giáo có thể có hiệu ứng tích cực, nói chung tôn giáo vẫn có hại đối với dân chúng.

For most of his adult life Russell maintained that religion is little more than superstition and, despite any positive effects that religion might have, it is largely harmful to people.

Ty trong tiếng anh nghĩa là gì năm 2024

  • Danish
  • English (US)
  • English (UK)

It's short for thank you

Was this answer helpful?

Thank you! Rest assured your feedback will not be shown to other users.

Thank you very much! Your feedback is greatly appreciated.

Ty trong tiếng anh nghĩa là gì năm 2024

  • Gujarati
  • Hindi Near fluent

Ty trong tiếng anh nghĩa là gì năm 2024

  • English (UK)

thank you

Was this answer helpful?

Thank you! Rest assured your feedback will not be shown to other users.

Thank you very much! Your feedback is greatly appreciated.

Ty trong tiếng anh nghĩa là gì năm 2024

[News] Hey you! The one learning a language!

Do you know how to improve your language skills❓ All you have to do is have your writing corrected by a native speaker! With HiNative, you can have your writing corrected by both native speakers and AI 📝✨.

Sign up