Đọc Kinh Thánh ngày 24 tháng 3 năm 2023

Trên hết, thưa anh chị em, đừng chửi thề—không chỉ trời, đất hay bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì bạn cần nói chỉ là “Có” hoặc “Không”. “Nếu không bạn sẽ bị kết án

Nhưng trên hết, thưa anh em, đừng thề, đừng chỉ trời, chỉ đất, cũng đừng thề bằng bất cứ lời thề nào khác. nhưng hãy để bạn phải là phải;

Nhưng trước hết, anh em của tôi, đừng thề, dù chỉ trời, chỉ đất hay bằng bất cứ lời thề nào khác, nhưng hãy nói “có” và “không” là không, để anh em khỏi bị kết án.

Nhưng trước hết, thưa anh em, đừng thề thốt, dù chỉ trời, chỉ đất, hay bằng bất cứ lời thề nào khác. Nhưng hãy để “Có” của bạn là “Có” và “Không” của bạn là “Không”, kẻo bạn rơi vào sự phán xét

Nhưng trên hết, thưa anh chị em, đừng bao giờ thề thốt, dù trời hay đất hay bất cứ điều gì khác. Chỉ cần nói có hoặc không một cách đơn giản, để bạn không phạm tội và bị kết án

Trên hết, người yêu dấu của tôi, đừng thề thốt, dù trời hay đất hay bằng bất kỳ lời thề nào khác, nhưng hãy để “Có” của bạn là có và “Không” của bạn là không, để bạn không bị kết án

1Khốn thay cho những kẻ chăn chiên tàn phá và làm tan lạc đàn chiên trên đồng cỏ của tôi. CHÚA phán. 2Cho nên CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về những kẻ chăn chiên chăn dắt dân Ta. Chính ngươi đã làm tan lạc đàn chiên của ta, xua đuổi chúng và không chăm sóc chúng. Vì thế Ta sẽ chăm sóc các việc ác của các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 3Sau đó, chính ta sẽ tập hợp những người còn sót lại trong đàn chiên của ta từ khắp các vùng đất mà ta đã đuổi chúng đi, và ta sẽ đưa chúng về chuồng, chúng sẽ sinh sản và sinh sôi nảy nở. 4Ta sẽ dấy lên những kẻ chăn chiên để chăn dắt chúng, chúng sẽ không còn sợ hãi, kinh hãi và sẽ không thiếu một con nào, Đức Giê-hô-va phán vậy

5 Đức Giê-hô-va phán: Chắc chắn sẽ đến những ngày Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công chính, người sẽ làm vua trị vì và xử sự khôn ngoan, thi hành công lý và sự công bình trong xứ. 6Trong thời của Ngài, Giu-đa sẽ được cứu và Y-sơ-ra-ên sẽ sống bình yên. Và đây là cái tên mà anh ấy sẽ được gọi. “Chúa là sự công chính của chúng tôi. ”

7Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: “Vì vậy, chắc chắn sẽ đến những ngày người ta không còn nói: “Như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai Cập,” 8nhưng “Như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai-cập.” . “Rồi họ sẽ sống trên đất của mình

Bài đọc thứ hai Rô-ma 8. 28-39

28Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, là những người được kêu gọi theo mục đích Ngài đã định. 29Vì những kẻ Ngài đã biết trước, Ngài cũng đã định trước cho nên giống hình bóng Con Ngài, để Con Ngài làm con trưởng trong một đại gia đình. 30Và những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã gọi;

31Vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều này? . 34Ai sẽ lên án? . 35Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?
“Vì Chúa mà chúng tôi bị giết suốt ngày;
chúng ta bị coi như những con cừu bị giết thịt. ”
37Không, trong tất cả những điều này chúng ta còn thắng hơn nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. 38Vì tôi tin chắc rằng cả sự chết, sự sống, các thiên sứ, các đấng cai trị, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền năng, 39dù chiều cao, chiều sâu hay bất cứ vật gì khác trong mọi loài thọ tạo, sẽ không thể tách rời chúng ta khỏi cõi trần.

Bài đọc Tin Mừng Gioan 6. 52-59

52Người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt mình?” . 54Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống đời đời, và ngày sau rốt tôi sẽ khiến họ sống lại; . 56Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong họ. 57Như Chúa Cha hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì ai ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy. 58Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Nhưng ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. 59 Ngài đã nói những điều này khi đang giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um

Bài đọc Tin Mừng ngày 24 tháng 3 năm 2023 là gì?

Phúc âm. Giăng 7. 1-2, 10, 25-30 . 2 Lễ lều tạm của người Do Thái đã đến gần. 10 Sau khi các anh người đã đi lên rồi, thì người cũng lên dự tiệc, không phải cách công khai, nhưng là cách kín đáo.

Bài giảng ngày 24 tháng 3 năm 2023 có gì?

Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023. Tuần 4 Mùa Chay (Bài Giảng và Suy Niệm Thánh Kinh) Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay khi lắng nghe những lời Kinh Thánh, tất cả chúng ta đều được nhắc nhở về những thách thức và khó khăn mà những người trung thành với Chúa và vâng phục Ngài thường phải đối mặt.

Tin Mừng ngày 23 tháng 3 năm 2023 là gì?

Phúc âm – Giăng 5. 31-47 . “Nếu tôi làm chứng cho chính mình thì lời chứng của tôi không đúng sự thật. Nhưng có người khác làm chứng cho tôi, và tôi biết lời chứng người ấy thay cho tôi là xác thực.

Phúc âm nào được đọc vào ngày 26 tháng 3 năm 2023?

Phúc Âm. Giăng 11. 1-45 . 1 Lúc ấy có một người bị bệnh tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, quê hương của Ma-ri và Ma-thê, em gái cô. 2 (Và chính Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài). anh trai Lazarus của anh ấy bị bệnh. )