Luyện tập Tin học lớp 4 tập 1 PDF

Sau một thời gian sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, hôm nay mình xin phép chia sẻ lại bản mềm (file PDF) bộ sách giáo khoa, sách giáo viên và sách bài tập Hướng dẫn học tin học các lớp 1,2,3,4,5. Nếu quý thầy/cô muốn đóng góp tài liệu cho trang tudanglinh.com, xin vui lòng để lại thông tin dưới phần bình luận.

Nếu học sinh của quý thầy/cô chưa có sách giáo khoa thì nhờ quý thầy cô gửi giúp.

Nguồn: Group Hội giáo viên Tin học Bắc – Trung – Nam

Có thể bạn quan tâm: Giáo án sách Hướng dẫn học tin học lớp 3,4,5 theo công văn 2345

Mục lục

Mục lục bài viết

SÁCH GIÁO KHOA HDHTH

 • Lớp 1: Sách giáo khoa HDHTH 1
 • Lớp 2: Sách giáo khoa HDHTH 2
 • Lớp 3: Sách giáo khoa HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách giáo khoa HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách giáo khoa HDHTH 5

SÁCH GIÁO VIÊN HDHTH

 • Lớp 3: Sách giáo viên HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách giáo viên HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách giáo viên HDHTH 5

SÁCH BÀI TẬP HDHTH

 • Lớp 3: Sách bài tập HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách bài tập HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách bài tập HDHTH 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HDHTH

 • Lớp 1,2: PPCT sách HDHTH 1,2
 • Lớp 3: PPCT sách HDHTH 3
 • Lớp 4: PPCT sách HDHTH 4
 • Lớp 5: PPCT sách HDHTH 5

GIÁO ÁN SÁCH HDHTH THEO CÔNG VĂN 2345

 • Lớp 3,4,5: Giáo án sách HDHTH lớp 3,4,5 theo cv 2345