How old is your father nghĩa là gì năm 2024

My name's Long .

My brother's name is Nguyen .

My mother's name is Vy .

My father's name is Tuan .

I am eleven years old .

My brother is ten yeas old .

My mother is forty-one years old .

My father is forty-eaight years old .

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name is Lucy

His name is Jack and Leon

Her name is Mio

His name is Hao anh her name is Bich

I'm ten years old

Sorry i can't say it

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name's Minh

His name is Long

Her name is Tam

His name is Thao

I'm fine thank

I'm ten years old

He is seven years old

She is thirty five years old

He is forty three years old

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name's Nam.

My brother name's Vu.

My mother name's Nhang.

My father name's Long.

I'm very well,thank you.

I'm ten years old.

He's seventeen years old.

She's forty-one years old.

He's forty-six years old.

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name is Nam

I don't have brother

My mother name is Lien

My father name is Cuong

I am fine. Thank you

I am six years old

She is 31 years old

He is 35 years old

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

Vote cho mk đi!

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name is Truong.

His name is Loc. (Đó là em mk nhé!)

Her name is Thanh.

His name is Phong.

I'm fine, thank you. What about you?

I'm 10 years old.

He's 4 years old.

She's 34 years old.

He's 38 years old.

1 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

đầy đủ

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

vote nha

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name is Phuong

His name is........( tui ko có anh)

Her name is Nhung

His nam is Toan

I'm fine. Thanks

He's ................ years old ( tui ko có anh)

She's thirty nine years old

He's forty years old

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

Nam

Minh

Thủy

Quyết

pretty fine

13

6

39

43

à 3 câu cuối bỏ you đi nhé

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

mk bt tên bố mẹ nhưng mk ko bt tuổi

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

sao bạn ko biết tên mẹ với tên bố và tuổi của cả nhà

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

My name is Hieu

His name is Quyen

Her name is ...

His name is ...

I'am fine. Thanks

I'm 11 years old

I don't know

I don't know

I don't know

0 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

How old is your father trả lời là gì?

Bản dịch "how old is your father" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch. How old is your father? Cha bạn bao nhiêu tuổi?nullhow old is your father trong Tiếng Việt, dịch, câu ví dụ - Glosbevi.glosbe.com › Từ điển Tiếng Anh-Tiếng Việtnull

How old you là gì?

how old are you? = bạn bao nhiêu tuổi?nullNghĩa của "how old are you?" trong tiếng Việt - Bab.lawww.babla.vn › tieng-anh-tieng-viet › how-old-are-younull

How old is she là gì?

(Cậu ấy bao nhiêu tuổi?)nullCách hỏi tuổi một ai đó và cách trả lời - Tiếng Anh 123www.tienganh123.com › 17716-cach-hoi-tuoi-mot-ai-do-va-cach-tra-loinull