Nghị quyết 01 2023

1 142/NQ-HĐND V/v Bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Hồ điều hòa, công viên cây xanh huyện Thuận Thành

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

2 141/NQ-HĐND V/v Bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.280 đi QL.17, huyện Thuận Thành

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

3 140/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

4 139/NQ-HĐND V/v Thông qua Đề án đặt tên đường tên phố và công trình công cộng thành phố Từ Sơn

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

5 138/NQ-HĐND V/v Hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022-2023

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

6 09/2022/NQ-HĐND V/v Quy định số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

7 08/2022/NQ-HĐND V/v Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

8 07/2022/NQ-HĐND V/v Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

9 137/NQ-HĐND V/v Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí “Mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh”

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

10 137/NQ-HĐND V/v Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí “Mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh”

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

11 136/NQ-HĐND V/v thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

12 135/NQ-HĐND Về tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

13 134/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 02)

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

14 133/NQ-HĐND V/v Điều chỉnh và phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 tỉnh Bắc Ninh (đợt 3); Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; phân bổ vốn ngân sách trung ương bổ sung trong năm 2022

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

15 132/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Ban hành : 07/07/2022

Hiệu lực : 07/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

16 131/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành : 06/07/2022

Hiệu lực : 06/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

17 130/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành : 06/07/2022

Hiệu lực : 06/07/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

18 06/2022/NQ-HĐND V/v nâng mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và các đối tượng được tặng quà bằng hiện vật theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Ban hành : 15/06/2022

Hiệu lực : 15/06/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

19 129/NQ-HĐND V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh.

Ban hành : 15/06/2022

Hiệu lực : 15/06/2022

Trạng thái : Có hiệu lực

20 128/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao.

Ban hành : 15/06/2022

Hiệu lực : 15/06/2022

Trạng thái : Có hiệu lực